Kinderen

Kinderen in alle leeftijden zijn welkom in onze praktijk. Redenen om een afspraak te maken kunnen zijn:
• allergieën
• slecht eten/eetproblemen
• darmklachten
• (dreigend) ondergewicht en overgewicht
En voor alle andere vragen rondom voeding van uw kind kunt u bij ons een afspraak maken.

We hebben diverse methodes om de kinderen (op speelse wijze) en ouders  te begeleiden.

De eerste 3 uur van de behandeling wordt betaald uit de basisverzekering. Kinderen onder de 18 jaar hoeven daar geen eigen risico over te betalen.

Naast individuele behandeling voor kinderen met overgewicht  is er ook de mogelijkheid voor begeleiding in groepsverband Goed Bezig! Goed Bezig! is een multidisciplinair programma van diëtist, orthopedagoog en kinderfysiotherapeut.  Hierin wordt een groep van maximaal 10 kinderen (en hun ouders) aan de slag gaan om iets aan hun (over)gewicht te doen. Het totale programma duurt een jaar.

Tijdens dit programma wordt gewerkt aan een gezonde leefstijl:  voeding, conditie, kracht, weerbaarheid en zelfvertrouwen. De ouders worden nauw bij het programma betrokken door onder andere ouderbijeenkomsten, waardoor de gezonde leefstijl in het gezin kan worden doorgevoerd.

Als je wilt kijken of het gewicht van je kind goed is, klik dan hier. 

Wat houdt Goed Bezig! in:

• Een intake gesprek met  de diëtist (Angelique Becks),  de orthopedagoog (Emmy Bucher) en de kinderfysiotherapeut (Anna Marie van Garderen). In overleg beslissen zij of een kind mee kan/mag gaan doen.
• Een half jaar wekelijks sporten bij kinderfysiotherapiepraktijk AnnaMarie van Garderen, waarvan de eerste 6 weken 2 maal per week (op maandag en donderdag). Daarna wordt er 1 x per week (op maandag) gesport. Tijdens de laatste weken wordt er ook gesport bij oa de voetbalclub, de reddingsbrigade, de korfbal, judo, atletiek, etc. De bedoeling is dat na deze periode het kind zelf lid gaat worden bij een sportaanbieder.
• Samen met de ouders en diëtist werken de kinderen met ‘de Sterrenwijzer’, een educatief programma om kinderen (en ouders) te leren omgaan met voeding, zowel wat betreft calorieën als voedingswaarde: wat is gezond, minder gezond en ongezond.
• Een aantal individuele bijeenkomsten met de diëtist en kinderfysiotherapeut, waarbij de voortgang (en resultaten) van het programma  op zowel voedingsgebied als op fysiek gebied  bekeken worden, waarbij regelmatig  lengte en gewicht gemeten zal worden.
• 5 ouderbijeenkomsten , waarbij de ouders samen met de  orthopedagoog en de diëtist diverse items zullen bespreken, die zij in het dagelijks leven tijdens dit programma tegen zullen komen.
• 2 kinderbijeenkomsten met de orthopedagoog waarbij gewerkt wordt aan de weerbaarheid van de kinderen.
• 2 kinderbijeenkomsten met de diëtist waarbij in groepjes op speelse wijze gewerkt wordt aan de kennis van de kinderen op gebied van voeding.
• Indien daar vraag naar is, gaan we met z’n allen de supermarkt in, om te leren waarop te letten bij het doen van de boodschappen.

Tevens wordt een borg van € 150,00 gevraagd, welke wordt terugbetaald bij het inleveren van het huiswerk en 80% aanwezigheid van kind én ouders.

Aanmelden kan via Angelique Becks, 0344-631731 of via goedbezigtiel@gmail.com

 

Heb je een vraag?

Mail of bel ons via 0344 - 631731
Stuur een email