Praktijkafspraken

Dieetadvisering wordt betaald uit de basisverzekering.
Elke Nederlander recht heeft op 3 uur dieetadvisering per jaar.
Dieetadvisering valt onder het eigen risico, tenzij er sprake is van ketenzorg. Dit is het geval bij mensen met Diabetes Mellitus, COPD en CVRM. Of u onder de ketenzorg valt bepaalt de huisarts.
Een aantal zorgverzekeraars heeft dieetadvisering ook nog opgenomen in de aanvullende verzekering. In uw eigen polisvoorwaarden kunt u kijken in hoeverre dat bij u het geval is.

Verwijzing
U kunt in onze praktijk ook terecht zonder verwijzing. Wij zijn dan wel verplicht een korte screening uit te voeren. Wanneer dan blijkt dat er tevens sprake is van andere lichamelijke klachten, moeten wij u mogelijk terugverwijzen naar de (huis)arts om alsnog een verwijzing te vragen.

 
Tarieven

Wanneer uw eigen risico nog niet is gebruikt, ontvangt u van uw zorgverzekeraar een factuur van de gemaakte kosten. De tarieven van de consulten, die door de zorgverzekeraar aan u doorberekent, zijn afhankelijk van de afspraken die uw zorgverzekeraar met ons gemaakt hebben.


Het eerste consult duurt ongeveer 1 uur (exclusief de tijd die gerekend mag worden voor het maken en/of het berekenen van een dieet).

De duur van de vervolgconsulten is afhankelijk van de hulpvraag. Er kan voor een kwartier of voor een half uur worden gekozen. Dit kan per keer wisselen.

Wanneer uw zorgverzekeraar de consult niet meer vergoedt, kunt u de kosten van het consult na afloop direct voldoen. Er is een pinautomaat op elke spreekuurlocatie aanwezig.
De tarieven voor de genoemde vervolgconsulten zijn respectievelijk € 23,40 of €39,00.
 
Afspraken afmelden
Indien bij verhindering de afspraak  minstens 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Bij afspraken volgend op een zondag of op een erkende feestdag, gaat de bedoelde termijn van
24 uur in om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag.

Een niet tijdig afgemelde afspraak mogen wij niet bij de zorgverzekeraar declareren. Hiervan ontvangt u dus in principe altijd zelf een rekening.

Bereikbaarheid
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur en tijdens de avondspreekuren.
Wanneer wij niet in de gelegenheid zijn om u persoonlijk te woord te staan kunt u het antwoordapparaat inspreken. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer in te spreken, dan kunnen wij u terugbellen.

Elke dag is er telefonisch spreekuur van 8.30 tot 9.00 uur en van 12.00 tot 12.30 uur.

Privacy
Met het aangaan van een behandeling geeft u toestemming tot toegang tot uw dossier door de medewerkers van de praktijk en het verstrekken van uw gegevens in het kader van de behandeldoeleinden aan andere zorgverleners. Uiteraard alleen in het geval hier noodzaak toe is.

Zie voor ons gehele privacybeleid onze website: https://dietistenpraktijk-beckshavers.nl/privacybeleid/

Klanttevredenheidsenquête
Wij zijn door de zorgverzekeraars verplicht een klanttevredenheidsenquête uit te voeren. Het kan daarom zijn dat u tijdens het behandeltraject een mail ontvangt van het bedrijf Feeddex om hier aan mee te doen.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u deze wilt invullen.

Zorgkaart Nederland
Bent u tevreden? Schrijf een waardering op Zorgkaart Nederland of op onze facebook pagina.
Heeft u een klacht of tip? Meld het ons.


Heb je een vraag?

Mail of bel ons via 0344 - 631731
Stuur een email